Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in phiend-config.php on line 170

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 30

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 32

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 34

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 36

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 38

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 40

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 42

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 44

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 46

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 48

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 50

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 52

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 54

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 56

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 58

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 60

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 62

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 64

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 66

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 68

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 70

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 72

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 74

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 76

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 78

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 80

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 82

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 84

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 86

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 88

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 90

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 92

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 94

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 96

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 98

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 100

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 102

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 104

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 106

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 108

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 110

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 112

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 114

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 116

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 118

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 120

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 122

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 124

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 126

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 128

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 130

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 132

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 134

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 136

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 138

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 140

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 142

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 146

Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in auth-drivers.php on line 11

Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in cmsAuthDriver.class.php on line 41

Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in viewSiteArticleConstant.class.php on line 35

Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in viewSiteArticleConstant.class.php on line 39

Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in viewSiteArticleConstant.class.php on line 43
Ekomuzea na Dolnym Śląsku
menu
wyszukiwarka
wyszukiwarka
Galeria

Dziadoszanie to dawne słowiańskie plemię zamieszkujące we wczesnym średniowieczu nadodrzańskie tereny. W chwili obecnej, współcześni mieszkańcy zdecydowali się ukazać dawne życie i kulturę ludów zamieszkujących nadodrze. Już teraz w Ekomuzeum Dziadoszan można odwiedzić odtwarzany gród i zobaczyć pokazy walk wojów jak i zwyczaje życia plemiennego. Jedną z okazji spotkania z tą kulturą i tradycją jest cykliczna Biesiada Dziadoszan a przykłady z  życia słowian zobaczyć można w galerii rzeźby i obrazu w Wietszycach.


Ekomuzeum „Dziadoszan” w Wietszycach to otwarte muzeum tematyczne, którego obiekty rozproszone są w terenie (replika bramy wjazdowej do grodu Dziadoszan, wystawa poświecona życiu Dziadoszan, XIV wieczne Krzyże Pokutne, zachowana przedwojenna infrastruktura wsi, bunkry tzw. Rygla Odry, wały przeciwpowodziowe z XVIII w. oraz unikatowe walory przyrody nadodrzańskiej). Te obiekty tworzą żywą kolekcję, obrazującą wartości przyrodnicze i kulturowe naszej „Małej Ojczyzny”.

Przyroda, kultura i historia są prezentowane wspólnie, w miejscu ich pierwotnego występowania. prezentacja obiektów i wydarzeń pozwala na ukazanie ich kompleksowo w pierwotnym otoczeniu, Zainteresowanie zwiedzających skierowane ma być na wzajemne oddziaływanie pomiędzy przyrodą (miejscem) a ludźmi. Tak więc celem naszego ekomuzeum jest ochrona budowli, zabytków i innych obiektów historycznych i przyrodniczych - zachowanie śladów przeszłości w krajobrazie, w oryginalnym miejscu ich występowania.

Organizacja koordynująca ekomuzeum
Stowarzyszenie Regionalne „Nadodrzański Zakątek“
Wietszyce 11a  67-221 Białołęka
607 773 758

Osoba kontaktowa (koordynator ekomuzeum)
Marek Sadowski
mareksadowski@o2.pl

Lokalizacja ekomuzeum
Województwo dolnośląskie,  powiat głogowski, gmina Pęcław , miejscowość Wietszyce

Dojazd
Z Głogowa autobusem komunikacji PKS.
Rowerem - szlak Odry z Głogowa przez Wojszyn, Mileszyn oraz z Chobieni przez Leszkowice, Kotowice.

Zabytki
•    Krzyże pokutne w Wietszycach,
•    Brama wjazdowa do Grodu i palisada wykonana zgodnie ze sztuką budowy X –wiecznej.

Obiekty i obszary przyrodnicze
Projektowany obszar Natura 2000

Produkt lokalny
Czapla z Wietszyc (drewniana), pierożki Bożenki, Dżem z marchewki.

Ścieżki i szlaki tematyczne
•    Ścieżka kulturowa Wietszyce Krajobrazy Nadodrzańskie“- okolice Wietszyc (pomarańczowy).
•    Szlak Odry – rowerowy (niebieski) przy ekomuzeum.

Kalendzarz imprez
•    Flis odrzański –przełom czerwca i lipca,
•    Biesiada Dziadoszan - sierpień

Oferta edukacyjna
„Nadodrzańskie spotkania z historią i przyrodą”
Mamy przyjemność zaoferować Państwu terenowe zajęcia edukacyjne. Propozycje nasze  kierujemy do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Czas ich trwania (bez dojazdu na miejsce) szacujemy na ok. 4 godziny zegarowe. Długości tras i miejsca są dostosowywane do wieku grupy. Odbywać się one będą w dolinie Odry i jej najbliższej okolicy, zwanej „ Nadodrzańskim Zakątkiem” w oparciu o elementy Ekomuzeum Dziadoszan i scieżki kulturowej Wietszyce –„Krajobrazy Nadodrzańskie”. Proponujemy zajęcia piesze lub rowerowe.

Celem spotkań jest bezpośredni, zmysłowy, kontakt ucznia z przyrodą i elementami historii, ich wzajemne funkcjonowanie  i zależności.

Oferta realizowana będzie poprzez:
*Prowadzenie zajęć edukacyjnych na ścieżce kulturowej Wietszyce- „Krajobrazy Nadodrzańskie”
*Prowadzenie zajęć edukacyjnych w Ekomuzeum Dziadoszan
*Organizowanie wycieczek rowerowych w okolicach Wietszyc w oparciu o Szlak Odry i Szlak Dziadoszan
*Organizowanie turystycznych biegów na orientację
*Organizowanie warsztatów w oparciu o zasoby Ekomuzeum Dziadoszan
*Organizowanie cyklicznej imprezy Biesiada Dziadoszan w połączeniu z prezentacją dawnych rzemiosł (garncarstwo,  
  skórnictwo, kowalstwo).
*Prowadzenie wypożyczalni rowerów
*Organizowanie plenerów artystycznych

Materiały promocyjne
widokówka (obraz olejny przypuszczalnego wyglądu grodziska Dziadoszan); widokówka „Pozdrowienia z Wietrzyc”
Folder „Grodzisko Plemienne Dziadoszan”
Wizytówki „Ekomuzeum Dziadoszan w Wietrzycach”
Legendy

Infrastruktura turystyczna
W 2008r. Planowana wypożyczalnia rowerów