Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in phiend-config.php on line 170

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 30

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 32

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 34

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 36

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 38

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 40

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 42

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 44

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 46

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 48

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 50

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 52

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 54

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 56

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 58

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 60

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 62

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 64

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 66

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 68

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 70

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 72

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 74

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 76

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 78

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 80

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 82

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 84

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 86

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 88

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 90

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 92

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 94

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 96

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 98

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 100

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 102

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 104

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 106

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 108

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 110

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 112

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 114

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 116

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 118

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 120

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 122

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 124

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 126

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 128

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 130

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 132

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 134

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 136

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 138

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 140

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 142

Error: Function ereg() is deprecated in phiend-config.php on line 146

Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in auth-drivers.php on line 11

Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in cmsAuthDriver.class.php on line 41

Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in viewSiteArticleConstant.class.php on line 35

Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in viewSiteArticleConstant.class.php on line 39

Error: Assigning the return value of new by reference is deprecated in viewSiteArticleConstant.class.php on line 43
Ekomuzea na Dolnym Śląsku
menu
wyszukiwarka
wyszukiwarka
Galeria

Ekomuzeum Dymarki w Tarchalicach
          

Nad starorzeczem w urokliwych Tarchalicach zachowała się zapomniana starożytna osada z II-III wieku, który to dla ludów tu zamieszkujących był czasem rozkwitu. Ich umiejętności wytopu żelaza pozostają zagadką do dnia dzisiejszego a Tarchalickie dymarki są unikatem w skali Europy. W celu ochrony tego miejsca oraz szerszego zaprezentowania kunsztu starożytnych rudników funkcjonuje tu Ekomuzeum Dymarki. Grupa pasjonatów postanowiła odtworzyć technologię wytopu i pokazać życie codzienne hutników, zamieszkujących Dolinę Odry w okresie starożytnym. Wszystko to  można  oglądać chociażby  na organizowanych każdego roku Piknikach  Archeologicznych.


Ekomuzeum „Dymarki“ powstało w 2005 r. w celu prezentowania wybitnych walorów archeologicznych i przyrodniczych. Te pierwsze związane są z późnym okresem rzymskim i historią kultury przeworskiej, której przedstawicielami były zamieszkujące dzisiejszą centralną Polskę ludy wandalskie. Wspaniale zachowane we wsi Tarchalice pozostałości po starożytnej, wandalskiej osadzie hutniczej i jej malownicze położenie nad Odrą pośród łęgowych lasów należących d sieci NATURA2000  predestynują tę wieś na prawdziwe centrum ekoturystyczne.

Współpraca z Gminą Wołów i Nadleśnictwem Wołów doprowadziła do powstania dwóch obiektów bazowych tj. Centrum Edukacji Ekologicznej pod Dębnem i Centrum Edukacji Archeologicznej w Tarchalicach. Oba obiekty oddalone od siebie o ok. 4 km i doskonale spełniają funkcje edukacyjno-warsztatowe. W ramach tych warsztatów przybliżana jest uczestnikom bogata wiedza z zakresu historii, archeologii, ochrony środowiska, inicjatyw UE. Dodatkowym ułatwieniem poznawania obszaru ekomuzeum są dwie ścieżki edukacyjne zaopatrzone w kilkanaście tablic informacyjnych, zintegrowane z sobą siecią szlaków rowerowych.

Organizacja koordynująca ekomuzeum
Towarzystwo Turystyki Rowerowej „CROSS“ Wołow
pl. Piastowski 1/5
56-100 Wołów
Tel. 071-3891152
ttrcross@poczta.fm

Osoba kontaktowa (koordynator ekomuzeum)
Artur Kosmalski
a.kosmalski@poczta.fm

Zabytki

W 1903r. grupa archeologów niemieckich odkryła w Tarchalicach pozostałości po starożytnej hucie żelaza z przełomu II-III w. Po Chrystusie, z doskonale zachowanymi śladami procesu metalurgicznego. Powojenne badania w 1952r. i 1997r. doprowadziły do odkrycia kolejnych stanowisk hutniczych, a przede wszystkim potwierdziły istnienie tutaj nie tylko piecowisk, ale też osady zamieszkałej przez legendarnych przedstawicieli kultury przeworskiej – Wandalów.

Teren nad dzisiejszym starorzeczem kryje ok. 120 kloców żużla, powstałych przez wypełnienie kotlinki czyli podziemnej części pieca hutniczego. Jest to jedyny pewny fragment konstrukcji pieca dymarskiego. Konstrukcja i zasada działania nadziemnej części pieca jest ciągle wielką zagadką, którą nieustannie próbują rozwikłać w drodze eksperymentów archeolodzy o metalurdzy w całej Europie. Prestiż jakim Tarchalice cieszą się wśród badaczy ( archeologów, historyków, etnologów, metalurgów ) nie jest przypadkowy. Piece tarchalickie były po prostu jak na swoje czasy ogromne, a jakość otrzymywanego w nich żelaza doskonała.

Tarchalicka dymarka miała nad ziemią wysokość prawie dorosłego człowieka, a pod ziemią głębokość kotlinki (ciemny kolor) wynosiła ok. 80 cm. Żużel spływający w trakcie procesu redukowania żelaza do kotlinki ważył nawet do 350 kg, a ilość otrzymywanego z jednej dymarki żelaza dochodziła do 50 kg. Doskonały kształt kloca żużlu i jego powtarzalność w odkrytych obiektach świadczy o perfekcyjnym opanowaniu procesu i bardzo dużej czystości żelaza. Sam proces redukcji bezpośredniej od strony chemicznej jest dzisiaj oczywisty i polega na redukcji tlenku żelaza( ruda darniowa) w otoczeniu węgla do czystego żelaza. Warto więc podkreślić , że w starożytnych piecach nie wytapiano żelaza, ale je redukowano. Nie uzyskiwano w nich temperatury topnienia żelaza, a otrzymywane żelazo miało porowatą, gąbczastą strukturę. Metoda redukcyjna stosowana była 4 tys. lat, aż do czasów 1855 r. kiedy to po raz pierwszy zbudowano piec zdolny do wyprodukowania płynnego żelaza. To było całkiem niedawno !

Obiekty i obszary przyrodnicze

Ekomuzeum „Dymarki“ położone jest bezpośrednio  w otoczeniu   tzw. „Odrzańskich Łęgów“  -  podmokłych obszarów leśnych w Dolinie Odry między Brzegiem Dolnym a Głogowem na Dolnym Śląsku, zaliczonych do europejskiej sieci NATURA2000 . To jeden z najcenniejszych obszarów niżu Europy Środkowej . Zachowało się tutaj jeszcze takie przyrodnicze bogactwo, jakiego daremnie szukać w wielu parkach narodowych. Poddawane okresowym zalewom lasy łęgowe i łąki, malownicze starorzecza, ustronne bagna, strome nadrzeczne skarpy, jest to siedlisko tysięcy gatunków flory i fauny, w tym wielu rzadkich i zagrożonych. Obszar ten zajmuje powierzchnię około 50 tys. Ha

Produkt lokalny
Wyroby garncarskie z lokalnych surowców, wypalane metodą starożytną w tzw. piecach ziemnych.

Ścieżki i szlaki tematyczne
•    Rowerowy „Szlak Odry“ i sieć szlaków rowerowych powiatu www.rowerowywolow.neostrada.pl
•    Ścieżka archeologiczno-przyrodnicza wokół Tarchalic – w opracowaniu
•    Ścieżka przyrodnicza wokół Centrum Edukacji Ekologicznej – w opracowaniu

Kalendarz imprez
•    Wiosenny rajd rowerowy ( kwiecień).
•    Spływ kajakowy ( maj).
•    Piknik archeologiczny „Żelazne korzenie“ ( początek września)

Proponowany program
•    Odrzańskie Łęgi - zwiedzanie z przewodnikiem najbliższych okolic Tarchalic ( do 10 km).
•    Przejazd bryczką konną szlakiem z Lubiąż do Tarchalic.
•    Wycieczki rowerowe  po Odrzańskich Łęgach ( do 50 km).
•    Spływy kajakowe Odrą z Lubiąża do Tarchalic.
•    Biesiady przy ognisku w Tarchalicach lub w Dębnie.
•    Wandalska opowieść – prezentacja multimedialna i zwiedzanie stanowiska archeologicznego w Tarchalicach.

Oferta edukacyjna
•    Lekcje w przyrodzie w Centrum Edukacji Ekologicznej.
•    Lekcje muzealne z udziałem archeologów .
•    Szkolenia i warsztaty w Centrum Edukacji Archeologicznej.
•    Wizyty seminaryjne.

Dostępność ekomuzum
Obsługa wizyt i wycieczek po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z osobą kontaktową ( telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

Biletowanie
Wysokość opłat uzależniona od rodzaju imprezy i ilości uczestników. Należy je uzgadniać z osobą kontaktową.

Oferta komercyjna
Wynajem sali na szkolenie ( do 50 osób)
Imprezy rozrywkowe
Imprezy firmowe na świeżym powietrzu
Wykłady i prezentacje z udziałem archeologów

Infrastruktura turystyczna
Świetlica i pole namiotowe z dostępem do kuchni, wc, ciepłej wody, dostęp do Internetu na terenie świetlicy.
Sklep spożywczy